Bij een overlijden gaan bezittingen van de overledene naar de huwelijkspartner en de kinderen, maar hoe zit dit bij een alleenstaand persoon zonder kinderen? Wie erft er dan?

Het wettelijk erfrecht is onderverdeeld in vier groepen. Na uw overlijden gaan uw bezittingen naar uw erfgenamen in de eerste groep. Hierin zitten de huwelijkspartner (of geregistreerd partner) en uw kinderen. Zijn deze er niet? Dan komt pas de tweede groep in beeld. Hierin zitten uw ouders en uw broers en zussen. Als er niemand in de eerste groep zit gaat er een groter deel van de nalatenschap naar de Belastingdienst. Over een nalatenschap betalen ouders, broers en zussen namelijk een hogere belastingheffing.

Hoeveel bedraagt de erfbelasting voor nabestaanden van een alleenstaande? 

Als kinderen erven van een ouder dan geldt er een hoge vrijstelling (22.918 euro voor 2023) en het tarief over het niet vrijgestelde deel is laag, namelijk 10 procent over een bedrag tot 138.642 en 20 procent over het meerdere. De nalatenschap van een alleenstaande zonder kinderen komt terecht bij de ouders en de broers en de zussen. Helaas zijn ze wel een hoge heffing verschuldigd over de erfenis.  

Voorbeeld

Een vrijgezelle vrouw van 60 jaar overlijdt. Ze was niet gehuwd en geen kinderen. Haar ouders zijn jaren geleden al overleden. Ze laat een vermogen na van 100.000 euro. Haar nabestaande is haar broer.

Hoeveel erfbelasting is hij verschuldigd? 
Voor broers en zussen geldt een lage vrijstelling van 2.418 euro. Over het meerdere bedraagt de erfbelasting 30 procent. 
De broer betaalt aan erfbelasting: 100.000 – 2.418 = 97.582 x 30 procent = 29.274 euro
Ter vergelijking – Als de overledene wel een kind had, bedroeg de erfbelasting voor het kind maar: 
100.000  – 22.918 (vrijstelling) = 77.082 x 10 procent = 7.708 euro.

Moet je als alleenstaande zonder kinderen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? 

Bij het kopen van een huis sluit u meestal een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering zorgt voor een uitkering bij overlijden. Dit doet u om de nabestaanden in staat te stellen om in het huis te blijven wonen. Voor een alleenstaande zonder kinderen ligt het anders. Na het overlijden gaan de bezittingen, waaronder het huis, naar de ouders en de broers en de zussen. U heeft in dat geval niet echt een overlijdensrisicoverzekering nodig. Toch kan het aan te bevelen zijn. U wilt namelijk voorkomen dat uw nabestaanden een huis met een torenhoge hypotheek erven. 

Zelf beslissen wie jouw erfgenaam is 

Als alleenstaande zonder kinderen kunt u met een testament voorkomen dat uw ouders en broers en zussen de erfgenamen worden. In een testament kunt u vastleggen wie uw bezittingen moeten krijgen. u kunt ook een deel van uw bezittingen nalaten aan een specifieke persoon of aan goede doelen. Een notaris kan u helpen met het opstellen van een testament.

Heeft u vragen over uw financiële situatie? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Scroll naar boven
Chat openen
Hoe kunnen we u helpen?
Goedendag, hoe kunnen we u helpen?