Beroepsaansprakelijkheid veendam

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schade door beroepsfouten. Bent u advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Ook voor andere beroepen is deze verzekering verstandig om af te sluiten.

Als u een beroepsfout maakt, kan dit voor hoge financiële gevolgschade of vermogensschade zorgen bij uw klant. Vermogensschade betekent dat iemand door het gevolg van de schade minder winst maakt of minder geld heeft. De BAV dekt dit risico.

Wat is er verzekerd?

Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk gesteld wordt voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt omdat u deze schade niet zelf kunt betalen.

– In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de financiële schade, de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Tegen dit laatste risico kunt u zich indekken met een AVB.

– De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt en deze gaat claimen.

– De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaarskantoor die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Het bedrijf handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het beroep en de omvang van het bedrijf en/of de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan het verzekerde bedrag, gelden er vaak minimumpremies.

Omdat de financiële belangen bij de verschillende beroepsbeoefenaren (accountants, makelaars, medici e.d.) enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Rivira Assurantiën & Hypotheken u altijd om een beroeps aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Tot slot
Niemand is feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dit risico. Alle reden om uw beroepsrisico af te dekken.

Meer informatie of een persoonlijk advies?
Maak hier een afspraak!Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken?

Neem contact met ons op en laat onze deskundige adviseurs u helpen.

Scroll naar boven
Chat openen
Hoe kunnen we u helpen?
Goedendag, hoe kunnen we u helpen?