Ons belastingstelsel bestaat uit 3 boxen. De meeste Nederlanders hebben alleen te maken met box 1 en misschien ook 3. Wat houden deze boxen in?

Mogelijk bent u niet goed thuis in de belastingwetgeving, en dat hoeft ook niet. De Belastingdienst heeft het invullen van de jaarlijkse aangifte zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Maar enige basiskennis over de belastingen, daar kunt u baat bij hebben. Door het begrijpen van het boxensysteem vallen sommige puzzelstukjes op z’n plek. Per box geven wij een toelichting over hoe het werkt.

Inkomen valt in box 1

Box 1 heeft betrekking op inkomsten uit werk en de eigen woning. Het bruto-inkomen wordt hierin belast, maar dus ook winst uit een onderneming en een uitkering. Ook de eigen woning valt onder box 1. De betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken van de inkomsten in box 1. Hetzelfde geldt voor bepaalde aftrekposten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan persoonsgebonden aftrek zoals betaalde partneralimentatie of specifieke zorgkosten. Na het kopen van een huis heeft u nog een extra aftrekpost in box 1, namelijk de aankoopkosten en de kosten voor het financieren.
Het tarief in box 1 is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De heffing in de hoogste belastingschijf bedraagt 49,5 procent. Voor de aftrekbare hypotheekrente geldt overigens een lager maximum tarief.

Box 2 is voor Nederlanders met een aanmerkelijk belang

Onder aanmerkelijk belang wordt verstaan, het bezitten van minimaal 5 procent van de aandelen in een binnenlandse of buitenlandse vennootschap. Deze box geldt ook als u minimaal 5 procent van de stemmen heeftt in een coöperatie. Meestal gaat het bij box 2 om het bezitten van aandelen in een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of een commanditaire vennootschap (cv). Met inkomsten in box 2 is het aan te raden om advies in te winnen bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

Wat valt onder box 3?

In box 3 valt het vermogen, en dat is een ruim begrip. Hieronder valt bijvoorbeeld uw spaargeld, maar ook belegd vermogen, een verzameling van exclusieve auto’s en een tweede huis of een vakantiehuis. In 2023 bedraagt de vrijstelling 57.000 euro per belastingplichtige. Over het meerdere moet u afrekenen met de Belastingdienst. Schulden mag u juist weer aftrekken van het vermogen. Let wel goed op de voorwaarden.
De Belastingdienst heeft de rekenmethodiek aangepast. In de nieuwe berekening van het box 3-inkomen gaan ze uit van de werkelijke verdeling van het vermogen, en niet meer van de fictieve verdeling die ze eerder hanteerden. Op de website van de Belastingdienst lees je hier alles over.Heeft u vragen over geldzaken? Wij kunnen uw vragen beantwoorden of in ieder geval aangeven waar u met uw vragen terecht kunt.

Scroll naar boven
Chat openen
Hoe kunnen we u helpen?
Goedendag, hoe kunnen we u helpen?